top of page

O mě

Moje filozofie

"Když víš, kdo jsi, dokážeš cokoli!"

 

Ve své práci (i v životě) vycházím z přesvědčení, že všechno, co si přejeme, chceme a potřebujeme, máme sami v sobě a my sami jsme největšími odborníky na své štěstí bez ohledu na to, kdo jsme. I když jsou v životě chvíle, kdy se nám všechno hroutí pod nohama, stále jsme to my, na kom záleží, kterým směrem půjdeme. I když nemůžeme změnit danou situaci, můžeme změnit svůj pohled na ni. I neštěstí je relativní a ve všem se dá najít něco dobrého. Každý občas zakopne, znejistí nebo se dostane do slepé uličky, přestane si vědět rady a začne mít pocit, že ztrácí nad svým životem kontrolu. Ale věřím, že pokud člověk CHCE, všechno se dá zvládnout a vyřešit.  Největším znakem síly a odvahy ale je i tehdy, když se cítíte na dně, místo sebelítosti a sebedestrukce dokázat vyhledat adekvátní pomoc. A to je právě to, co vám nabízím. Provázení, podporu a motivaci na cestě k osobní pohodě, štěstí a spokojenosti, nové náhledy na vaši situaci, nastavování cílů a životního směřování.

Jsem přesvědčená také o tom, že každý z nás ví nejlépe, jak má žít, co je hezké, co je příjemné, co je naopak nepříjemné. Když si to uvědomíme a postavíme se pevně na vlastní nohy, zjistíme, že vůbec není potřeba řídit se tím, co říkají ostatní a co by se mělo, nebo tím, jak nás hodnotí. Žijeme svůj vlastní život, ne život někoho jiného. Nikdo jiný nemá patent na to, aby nám určoval, jací máme být. A to nejdůležitější: Žijeme jen jednou a je jen na nás, jak se svým životem naložíme. Můžeme se rozhodnout ho protrpět, nebo ho prostě prožít nejlépe, jak to jde… Není čas ztrácet čas a my, psychologové a psychoterapeuti, jsme tu od toho, abychom vám pomohli najít sebe samé a být si jisti v  tom,kým jste a co chcete. 

Kdo jsem?

Jmenuji se Milena Nováková. Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Mým cílem je pracovat na osobní pohodě, vyrovnanosti a zralosti každého, kdo se na mě obrátí. Pracuji hlavně s postoji k sobě, k životu, ke světu, s hodnotami, s vlastním potenciálem a schopnostmi člověka, s jeho opíráním se o sebe samého namísto o normy a soudy okolí, s motivací a s bytím v pravdě. Základními principy mé práce jsou důvěra, opora, pravdivost, poznání sebe samého, posilování sebedůvěry a vlastní identity, probouzení osobního potenciálu, přebírání kontroly a zodpovědnosti za svůj život, sladění všech aspektů života a budování vyváženého životního směru.

Pracovní zkušenosti

Soukromá psychologická praxe

Psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika

Nezisková organizace NEO CZ, o. s. 

Ředitelka, psycholožka

ww.neocz.cz

Český rozhlas

Odborná spolupráce na pořadech pro děti a o dětech, psycholog v pořadu Linka Důvěry Rádia Junior, internetové poradenství.

Odborné komentáře a rozhovory.

SCIO 

Externí psycholog a poradce

www.scio.cz

Šance Dětem

Autor odborných textů

www.sancedetem.cz

Články, odborné komentáře, rozhovory

Psychologie.cz, Česká televize, Český rozhlas, Prevence, Moje psychologie, Ona Dnes, Maminka, Marianne, Cosmopolitan, Marie Claire, Žena a život atd.

Psychologická a sociálně právní poradna pro Prahu 11

Psycholog a vedoucí zařízení

Dětské krizové centrum

Zařízení pro pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem

Psycholog - diagnostika a psychoterapie.

“Je mnoho typů terapeutů, které můžete navštívit, ale na našich sezeních naproti mně vždy seděla milá, naslouchající a citlivá žena, která dává pocit, že v tom nejste sami a duševně vás podrží. A to já přesně potřebovala. Děkuji. K. S. 
“S Milenou se mi podařilo se na problémy začít dívat jinak a hlavně, začít je správně řešit a nezavírat před sebou samým a vším co se nám v životě děje oči.” 

Fond ohrožených dětí

Psycholog

Základní školy na Praze 5 a 11

Externí školní psycholog.

Generální ředitelství Českých drah, a. s. - Centrum psychologických služeb

Odborná stáž

Psychologická diagnostika, výběr a hodnocení zaměstnanců.

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze

Odborná stáž u PhDr. Jaroslavy Dittrichové, CSc.

Psychologická diagnostika předčasně narozených dětí.

Vzdělání

Pětiletý akreditovaný výcvik v sytému SUR 

www.sur.cz

“I když jsem tomu nevěřila, dost mi to pomohlo a odcházela jsem od Vás trošku "lehčí", jakoby se mi povedlo vyhodit pár věcí z toho pytle, který si vleču na těch zádech :)  H. S. 

Kurzy z oblasti psychoterapie, psychodiagnostiky, koučování, komunikace

Projektivní metody, Systemická psychoterapie, Koučování, Sociálně psychologický vycvik, Rorschachův test, Práce s ohroženým dítětem, Taneční terapie atd.

Postgraduální studium sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Zaměření - identita, vztahy, sebepojetí a sociální sítě

Universidad de Granada, Španělsko, Fakulta psychologie

Zahraniční studijní stáž - sociální a vývojová psychologie, psychologie konfliktu

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jednooborová psychologie. Zaměření: sociální a vývojová psychologie

bottom of page