top of page

Co nabízím?

Každému se někdy stane, že se dostane do slepé uličky a neví si rady, jak dál. Mým hlavním cílem je podporovat své klienty a nabízet jim pomoc při řešení náročných situací, životních rozhodnutí, osobních, partnerských, rodinných a pracovních problémů, při hledání cíle a cesty v životě, sebepoznání, osobním rozvoji. 

Psychoterapie 

Je to spíše dlouhodobá forma spolupráce, při které pomáhám klientovi nejrůznějšími odbornými metodami dosáhnout nějaké změny, uzdravení, zlepšení nebo vyřešení problému. 

 

Hodí se především tehdy, pokud chcete vyřešit nějaký dlouhodobý problém nebo neúspěch, který se vám opakuje, pokud chcete zlepšit své vztahy, pracovat na sobě, rozvíjet se a cítit se co nejvíce spokojení.

 

 • Individuální terapie Slouží k řešení osobních, individuálních témat. Spolupracuji s jednotlivcem.

 • Skupinová terapie - Pracuji se skupinou 5-8 lidí, případně ve dvojici s dalším terpeutem a skupinou 10-15 lidí. Skupiny jsou buď zaměřené obecně, nebo jsou určené pro různé věkové skupiny, nebo se věnují konkrétnímu tématu, například partnerským vztahům, rodičovství, práci, osobnímu rozvoji, sebehodnocení, sebepoškozování apod. Výhodou je, že můžete sdílet svá témata s ldimi, kteří zažívají něco podobného, že máte možnost učit se ze zkušenosti druhých a získáváte cennou zpětnou vazbu nejen od terapeuta, ale i od ostatních členů skupiny.

Pro firemní klienty lze skupinu vytvořit na míru konkrétním potřebám. 

 

Pro koho jsou služby určeny?

Služby pro děti, dospívající, dospělé, páry i rodiny

Všechno souvisí se vším – proto pracuji s dětmi, dospívajícími, dospělými i páry. Je velkou výhodou dívat se na problém z různých úhlů pohledu. Když se rozvádíte, nejspíš řešíte kromě vztahu jako takového také dopad na děti. Když vás trápí strachy nebo úzkosti, možná vás to vrací až do dob, kdy jste byli děti. Když řešíte problém vašeho dítěte, je důležitý jak dětský, tak ten váš, dospělý svět. Prostě jak se říká – celek je víc než součet částí, je výhodné využívat znalostí jak z psychologie dítěte, tak z psychologie dospělých a ze sociální psychologie, která se zabývá vztahy.

S kým spolupracuji? 

Spolupracuji s každým, kdo je rozhodnutý na sobě pracovat, a to bez rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, barvy pleti atd. Podmínkou je alespoň částečná znalost českého jazyka, poradenství je možné i v angličtině.

 

Psychologické poradenství 

Je určeno především těm, kdo řeší nějakou složitou situaci a potřebují odbornou radu psychologa, která jim rychle pomůže najít řešení. Nejedná se tedy o dlouhodobou spolupráci s cílem dosáhnout hlubší změny osobnosti, ale o konzultaci vhodného postupu v konkrétní situaci, která může být jednorázová nebo opakovaná po určitém čase. Příkladem může být třeba to, jak se chovat a co říct dětem, když se rozvádíte, nebo jak nejlépe komunikovat s novým kolegou v práci, který je konfliktní. 

“Na Milenu jsem se obrátila proto, že se mi dlouhou dobu nedařilo zakotvit v partnerském vztahu. V průběhu naší spolupráce jsem pochopila, v čem je problém a naučila se vidět věci i jinak. Teď mám už rok přítele a všechno funguje skvěle.” T. M.

Vzdělávání 

Kurzy, semináře a workshopy, které většinou připravuji na míru potřebám klienta. Nabízím tyto formy:

 • Vzdělávací kurzy z oblasti osobního rozvoje, rozvoje komunikace,partnerských vztahů, výchovy dětí, zvládání zátěžových situací, motivace, rozvoje identity a sebehodnocení, skloubení pracovního a rodinného života, zvládání rozchodu, rozvodu a ochrana dětí, překonávání krizí a plánování životní změny, problematika virtuální reality a vlivu internetového prostředí na psychiku a  vztahy.

 • Zážitkové workshopy se vztahovou tematikou, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, sebepoznání a posilování sebehodnoty atd.

Konzultace přes skype

Tato služba je určena hlavně pro ty, kdo nemají možnost dopravovat se do Prahy, nebo pro ty, kdo se tak trochu stydí a preferují komunikaci z pohodlí domova.

Emailové poradenství

Tato služba se hodí především tehdy, když se chcete seznámit s psychoterapií a zjistit, co taková spolupráce obnáší. Často je využívaná i tehdy, když si přejete zůstat anonymní a necítíte se na to, abyste s terapeutem mluvili osobně.

Kdy se na mne obrátit?

Na psychologa nebo psychoterapeuta se lidé nejčastěji obrací s tématy, jejichž společným jmenovatelem je potřeba nějaké změny, zlepšení, zdokonalení, posunu a rozvoje.  S čím vám tedy takový odborník konkrétně může pomoct?

Osobní rozvoj, hledání sebe sama, identita, sebevědomí, rozhodování

 • Chci na sobě pracovat a překročit svůj stín, zajímá mě osobní rozvoj

 • Chci uskutečnit komplexní změnu svého života

 • Prožívám osobní krizi, vnitřní zmatek, ztrátu smyslu, cítím nejasnou potřebu změny

 • Hledám své místo ve světě, prožívám krizi identity

 • Chci poznat svůj vlastní osobní potenciál a naučit se ho využívat, být efektivní a úspěšný

 • Necítím se šťastný/šťastná

 • Mám pocit nepohody, prázdnoty, pocit, že stojím na místě, nikam se neposouvám, nemůžu udělat rozhodnutí

 • Mám pocit, že jsem ve slepé uličce, že nevím, jak dál

 • Mám pocit, že můj život postrádá smysl

 • Nedaří se mi v životě najít správný směr, mám pocit, že se v něm spíš plácám a nevím, kudy kam

 • Mám problém se svým sebehodnocením, mívám pocity méněcennosti, zmatek ve vlastní identitě, obavy ze selhání

 • Připadám si nenormální

 • Mám problém s motivací a vůlí, nedaří mi dotahovat věci do konce

 • Chci lépe poznat sám sebe a zajímá mě diagnostika osobnosti

Životní krize, rozhodování, změny

 • Prožívám náročnou životní situaci

 • Čeká mě důležité rozhodnutí

 • Připravuji se na velkou změnu v životě 

Vztahy, sex, rozchod, hledání partnera

 • Mívám problémy ve vztazích s lidmi

 • Prožívám rodinnou nebo partnerskou krizi

 • Řeším problémy v partnerském vztahu – krize a konflikty, nesoulad v intimním životě, volbu partnera, obavy ze ztráty partnera, negativní emoce ve vztahu, rozhodování o budoucnosti vztahu atd.

 • Nedaří se mi najít toho pravého/tu pravou

 • Ve vztazích se mi opakují stejné problémy

 • Trápím se po rozchodu

 • Nejsem spokojen/ spokojená se svým sexuálním životem

Práce

 • Cítím, že mi práce přerůstá přes hlavu

 • Nedaří se mi skloubit práci a rodinu

 • Nejsem si jistý/jistá svou profesní orientací a směřováním , nemám jasnou představu o svých pracovních cílech

 • Řeším konflikt v práci nebo jinde

 • Mám pracovní problémy – v kolektivu, s nadřízenými/podřízenými, s nápní práce, se stresem, přepracovaností atd.

Stres, selhání, smutek, trauma, ztráta

 • Příliš mě ovlivňují moje zážitky z dětství, mám pocit, že moje reakce jsou přehnané

 • Prožívám stres, napětí a nepohodu

 • Ztratil/ztratila jsem blízkého člověka

 • Já nebo někdo z mých blízkých se potýká se závažnou nemocí

 • Já nebo moje dítě máme za sebou traumatický zážitek (šikana, mobbing, bossing atd., úmrtí blízkého člověka, oběti trestného činu, fyzického násilí, psychického týrání, sexuálního zneužití, zážitek nějaké katastrofy, dopravní nehody apod.

 • Mám problém se závislostí (na lidech, na návykových látkách, na internetu, seriálech atd.)

 • Mám problémy s jídlem (nadváha, porucha příjmu potravy atd.)

 • Mám problém se sebepoškozováním

Děti, rodina, výchova

 • Mám obavy o vývoj mých dětí, o jejich chování, školní prospěch, citový vývoj atd.

 • Nevím si rady s výchovou dětí

 • Rozvádíme se a chceme ochránit naše děti

 • Hledám radu nebo pomoc pro své děti a dospívající – výchovné, školní, osobnostní a emoční problémy, agresivita, smutek, úzkostnost, změny v chování dítěte apod.

 • Nevíme si rady s volbou školy nebo povolání pro naše dítě

 • Chci lépe poznat své dítě a zajímá mě diagnostika.

.

Virtuální realita, internet, sociální sítě

 • Řeším problémy v souvislostí s virtuální realitou, život na internetu mi příliš zasahuje do reálného osobního života – virtuální vztahy, sociální sítě, závislost na počítačových hrách a sociálních sítích apod.

 

bottom of page